รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2553
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์ ปีพิมพ์ แหล่งเงินทุน
            ชื่อแหล่งทุน จำนวนเงิน
1 Identification of population substructure among Jews using STR markers and dependence on reference populations included Listman,J.B Sughondhabirom,A BMC Genetics 11, art.no. 48 2010    
2 Regulation of cocaine self-administration in humans : Lack of evidence for loading and maintenance phases Angarita,G.A. Kalayasiri, R Sughondhabirom,A Pharmacology Biochemistry and Behavior 95(1),pp. 51-55 2010    
3 Adolescent cannabis use increases risk for cocaine-induced paranoia  Kalayasiri, R    Drug and Alcohol Dependence 107 (2-3), pp. 196-201 2010    
4 Recovery and beyond : working with young tsunami victims in Thailand Pityaratstian,N   Seishin Shinkeigaku Zasshi = Psychiatria et neurologia Japonica 112 (2) , pp. 153-158 2010    
5 Inter-rater reliability and concurrent validity of DSM-IV opioid dependence in a Hmong isolate using the Thai version of the Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism (SSADDA) Malison, RT Kalayasiri, R Sughondhabirom,A Addict Behav. 2010. 2010    
6 Universality of interpersonal psychotherapy (IPT) problem areas in Thai depressed patients Lueboonthacatchai,P Thavichachart,N BMC Psychiatry, 2010 Oct 21;10(1) : 87 2010    
7 Dental students's perceptions of Learning Environment Tipruthai Prayoonwong Chaichana Nimnuan south-East Asin Journal of Medical Education Vol.4no.1, 2010 2010